Blog

02Paź 2018

Ministerstwo Finansów od dawna zapowiada rewolucję w stawkach VAT. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 2019 roku. Na czym będą polegać? Czy uwzględnią obniżki dotychczasowej stawki? Wyjaśniamy.

24Wrz 2018

Leasing samochodów osobowych to zewnętrzna forma finansowania, z której korzysta coraz więcej polskich przedsiębiorców. Pozwala na stworzenie lub rozbudowę floty pojazdów firmowych bez konieczności angażowania dużego kapitału własnego przy jednoczesnym osiąganiu wielu korzyści podatkowych. Wszystko jednak wskazuje na to, że w najbliższym czasie sporo się zmieni – od 1 stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać nowe […]

20Kwi 2018
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Od 30 kwietnia 2018 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z nowej ulgi ZUS – ULGA NA START. Oznacza ona zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Wprowadziła ją ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646). Jeśli przedsiębiorca rejestruje firmę po raz pierwszy, […]

29Mar 2018
Jak działa split payment? - Love Finance

Split payment, czyli tzw. podzielona płatność, to jeden z nowych pomysłów rządu mający na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Wzorowany na rozwiązaniach wprowadzonych w innych krajach, takich jak Włochy, Czechy czy Turcja jest mechanizmem podzielonej płatności i ma przeciwdziałać wyłudzeniom podatku VAT przez przedsiębiorców. Należy tu podkreślić, że split payment dotyczy wyłącznie rozliczeń pomiędzy firmami, osoby fizyczne nie będą mogły z niego korzystać.

17Mar 2018

W ubiegłym roku rząd przedstawił projekt ustawy, której celem jest obniżenie składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców. Ustawa o tzw. małej działalności gospodarczej początkowo miała wejść w życie już w 2018 roku, obecnie pomysłodawcy przewidują, że obniżone składki mogą zacząć obowiązywać od początku 2019 roku.  

17Gru 2017

Z sondażu Instytutu Badawczego Randstad „Plany Pracodawców” wynika, że tylko 40% pracodawców zamierza w tym roku zorganizować imprezę świąteczną, jeszcze mniej (bo tylko 37%) chce przy okazji wręczyć pracownikom okolicznościowe premie, a tylko jedna czwarta przewiduje bony  podarunkowe lub prezenty. Ci, którzy się na to zdecydują powinni pamiętać, że koszty firmowej wigilii mogą być rozliczane tylko pod pewnymi warunkami.

11Gru 2017

Ostatnio coraz częściej można usłyszeć o Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK). Nie jest to nowy termin. Niektórych przedsiębiorców obowiązuje już od lipca 2016 roku. Na czym dokładnie polega? Zgodnie z artykułem 193a ordynacji podatkowej „w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej (…), wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą”.

27Lis 2017

O listach rozsyłanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wie już chyba każdy. Odebranie ich jest bardzo ważne, ponieważ zawierają nowy numer konta bankowego, na którym będą księgowane składki od stycznia 2018 r. Dotychczasowe konta zostaną zamknięte. Nie jest to jedyna zmiana. W przyszłym roku zmianie ulegnie sposób rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a także Fundusz Emerytur Pomostowych. ZUS przekonuje, że ta rewolucja ma na celu uproszczenie realizacji obowiązków ubezpieczeniowych.

07Lis 2017

W 2019 roku planowane jest wprowadzenie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości dotyczącego właśnie umów leasingowych. Znaczącą zmianą będzie wyeliminowanie pojęcia leasingu operacyjnego. Nowy standard zmieni strukturę wartości aktywów i pasywów w sprawozdaniach finansowych, będzie również wymagać gromadzenia i przetwarzania przez firmy większej ilości danych.

Share This