Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Od 30 kwietnia 2018 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z nowej ulgi ZUS – ULGA NA START. Oznacza ona zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Wprowadziła ją ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646).

Jeśli przedsiębiorca rejestruje firmę po raz pierwszy, albo od zamknięcia poprzedniej działalności minęło pełnych 5 lat, ma prawo skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Opłaca jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne (w 2018 roku wynosi ona 319,94 zł).

Po upływie 6 miesięcy ULGI NA START, przedsiębiorca będzie mógł korzystać z tzw. MAŁEGO ZUS-u przez kolejne 24 miesiące, tzn. płaci obniżone składki na ubezpieczenia społeczne. Łączna kwota składki ubezpieczenia zdrowotnego + składki ubezpieczenia społecznego to kwota 519,28 zł wobec PEŁNEGO ZUS-u 1228,70 zł w 2018 r.

Wg. szacunków rządu z nowej ulgi może skorzystać nawet 200 tysięcy przedsiębiorców.