Monthly Archives: marzec 2018

Split payment, czyli tzw. podzielona płatność, to jeden z nowych pomysłów rządu mający na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Wzorowany na rozwiązaniach wprowadzonych w innych krajach, takich jak Włochy, Czechy czy Turcja jest mechanizmem podzielonej płatności i ma przeciwdziałać wyłudzeniom podatku VAT przez przedsiębiorców. Należy tu podkreślić, że split payment dotyczy wyłącznie rozliczeń pomiędzy firmami, osoby fizyczne nie będą mogły z niego korzystać.

W ubiegłym roku rząd przedstawił projekt ustawy, której celem jest obniżenie składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców. Ustawa o tzw. małej działalności gospodarczej początkowo miała wejść w życie już w 2018 roku, obecnie pomysłodawcy przewidują, że obniżone składki mogą zacząć obowiązywać od początku 2019 roku.