Cennik usług księgowych

Zakres świadczonych przez nas usług dla każdego klienta jest inny, dlatego też opłata ta jest ustalana indywidualnie po zgromadzeniu wszystkich istotnych informacji.

Na wysokość miesięcznej opłaty za usługi księgowe mają głównie wpływ takie czynniki jak:

 • Rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej.

 • Ilość dokumentów.

 • Liczba zatrudnionych pracowników.

 • Obowiązek podlegania do VAT.

Usługi bezpłatne w ramach umowy:

 • Sporządzanie dokumentów związanych z rejestracją firmy oraz dokumentów aktualizacyjnych.

 • Sporządzenie deklaracji DRA dla podatnika (bez pracowników).

 • Sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych dla podatnika oraz ich wysyłka do Urzędu Skarbowego.

 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego oraz ZUS bieżących deklaracji, rozliczeń i sprawozdań.

 • Sporządzanie rocznego sprawozdania do GUS.

 • Ewidencja ryczałtowa opłata miesięczna
 • od 180 zł
 • Opłata dotyczy VAT-owców
 • Ryczałt bez VAT od 150 zł
 • Stawka uzależniona od ilości pozycji księgowych
 • Obsługa umowy o pracę 45 zł/pracownik
 • Obsługa umowy zlecenia 35 zł/pracownik
 • Obsługa umowy dzieło 25 zł/pracownik
 • Skontaktuj się z nami
 • KPiR opłata miesięczna
 • od 300 zł
 • Opłata dotyczy VAT-owców
 • KPiR bez VAT od 250 zł
 • Stawka uzależniona od ilości pozycji księgowych
 • Obsługa umowy o pracę 45 zł/pracownik
 • Obsługa umowy zlecenia 35 zł/pracownik
 • Obsługa umowy dzieło 25 zł/pracownik
 • Skontaktuj się z nami
 • Ksiegi Handlowe opłata miesięczna
 • od 700 zł
 • Opłata dotyczy VAT-owców
 • Księgi handlowe bez VAT od 550 zł
 • Stawka uzależniona od ilości pozycji księgowych
 • Obsługa umowy o pracę 45 zł/pracownik
 • Obsługa umowy zlecenia 35 zł/pracownik
 • Obsługa umowy dzieło 25 zł/pracownik
 • Skontaktuj się z nami

Pozostałe usługi:

Pomoc w otwarciu własnej działalności gospodarczej bez podpisania umowy o usługi księgowe:

 • Jednoosobowa działalność – 300 zł netto.

 • Spółka cywilna – 400 zł netto.

 • Spółka z o.o. – 600 zł netto.

Uwaga: Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT oraz dodatkowych opłat urzędowych, skarbowych i notarialnych. Podane wartości należy traktować jako orientacyjne. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.