Monthly Archives: listopad 2017

O listach rozsyłanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wie już chyba każdy. Odebranie ich jest bardzo ważne, ponieważ zawierają nowy numer konta bankowego, na którym będą księgowane składki od stycznia 2018 r. Dotychczasowe konta zostaną zamknięte. Nie jest to jedyna zmiana. W przyszłym roku zmianie ulegnie sposób rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a także Fundusz Emerytur Pomostowych. ZUS przekonuje, że ta rewolucja ma na celu uproszczenie realizacji obowiązków ubezpieczeniowych.

W 2019 roku planowane jest wprowadzenie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości dotyczącego właśnie umów leasingowych. Znaczącą zmianą będzie wyeliminowanie pojęcia leasingu operacyjnego. Nowy standard zmieni strukturę wartości aktywów i pasywów w sprawozdaniach finansowych, będzie również wymagać gromadzenia i przetwarzania przez firmy większej ilości danych.