O listach rozsyłanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wie już chyba każdy. Odebranie ich jest bardzo ważne, ponieważ zawierają nowy numer konta bankowego, na którym będą księgowane składki od stycznia 2018 r. Dotychczasowe konta zostaną zamknięte. Nie jest to jedyna zmiana. W przyszłym roku zmianie ulegnie sposób rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a także Fundusz Emerytur Pomostowych. ZUS przekonuje, że ta rewolucja ma na celu uproszczenie realizacji obowiązków ubezpieczeniowych.

Na czym dokładnie ma polegać zmiana?

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki będą wpłacane jednym przelewem na jeden rachunek bankowy. Do tej pory były to cztery różne rachunki. Co więcej, od nowego roku nie będzie konieczności podawania dodatkowych danych identyfikacyjnych, takich jak NIP, REGON, PESEL, ani takich informacji jak: typ wpłaty, numer deklaracji, opłacany okres, numer deklaracji, numer decyzji itp. Dotychczas jakakolwiek pomyłka w wypełnianiu powyższych danych mogła skutkować niezaksięgowaniem wpłaty na saldzie konta w ZUS. W nowym systemie rozliczeniowym najważniejszą informacją będzie indywidualny numer płatnika zawarty w numerze konta. To na jego podstawie ZUS będzie zapisywał i rozliczał wpłaty.

Choć wszystkie składki będą opłacane jedną wpłatą, to w dalszym ciągu będzie istniała odrębność ubezpieczeń i funduszy. Od nowego roku to ZUS będzie odpowiadał za podział wpłat i na podstawie składek wpisanych w deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc ustali udział procentowy składek na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Kolejne wpłaty, będą rozliczane na podstawie ustalonego udziału.

Ponieważ nie będzie wymagane podawanie okresu rozliczenia, każdorazowe wpłaty będą w pierwszej kolejności pokrywały najstarsze zobowiązania, co zmniejszy narastanie odsetek za zwłokę. Nie będzie możliwości opłacenia bieżącego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli istnieje zadłużenie na koncie. ZUS umożliwia rozwiązanie tego problemu osobom, które nie będą w stanie pokryć swoich zobowiązań jednorazowo. Przedsiębiorca zalegający z opłatami przed końcem roku powinien skontaktować się z ZUS i podpisać układ ratalny. Wówczas składki zaksięgują się prawidłowo.

Okazja czyni złodzieja

Niestety, zmiany z systemie ZUS niemal natychmiast zostały wykorzystane przez oszustów, którzy wysyłają własne pisma udające te z ZUS. Podają w nich spreparowane numery rachunku. Jak łatwo się domyślić, celem jest przechwycenie składek. Oszukany płatnik może stracić podwójnie – składki wpłacane na fałszywy numer nie zostaną zaksięgowane w ZUS, a na rachunku płatnika utworzy się zadłużenie. Straci on też ubezpieczenie zdrowotne, co w przypadku choroby może go wiele kosztować. Jak się przed tym bronić? Ideałem jest współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Czujne oko księgowej zawsze wypatrzy nieprawidłowości, a w razie potrzeby skontaktuje się z urzędem w naszym imieniu oszczędzając dużo czasu i nerwów. Jeżeli jednak postanowimy działać na własną rękę pamiętajmy, że:

  1. ZUS wysyła listy polecone. Na piśmie jest bezbarwne logo ZUS oraz logo e – SKŁADKA
  2. W numerze rachunku składkowego dwie pierwsze cyfry to numer kontrolny. Kolejnych 11 cyfr to stały numer identyfikujący ZUS (60000002026), a kolejnych 3 to liczby uzupełniające. Ostatnich 10 cyfr to NIP płatnika.
  3. Zawsze można skontaktować się z ZUS w celu weryfikacji numeru konta.

O czym warto wiedzieć?

  • Wszyscy płatnicy składek ZUS powinni odebrać nowe numery kont do końca tego roku. Jeżeli z jakiegoś powodu nie uda się odebrać pisma poleconego z ZUS, należy udać się do najbliższej placówki lub zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel. 22 560 1600), gdzie również można uzyskać taką informację.
  • Od 1 stycznia 2018 roku obowiązujące obecnie rachunki bankowe, na które przelewane są składki do ZUS zostaną zamknięte, a dokonywane na nie wpłaty nie będą księgowanie przez ZUS.
  • Od 1 stycznia 2018 roku wpłaty będą rozliczane za najstarsze zaległości.
  • W przypadku zalegania ze składkami warto podpisać z ZUS układ ratalny, tak by nie stracić ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Zadłużenie wobec ZUS można sprawdzić występując z wnioskiem o informację o stanie konta płatnika składek (formularz RD-3) lub na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (pue.zus.pl).
  • Numer konta składkowego zawiera w sobie NIP płatnika (10 ostatnich cyfr) oraz numer identyfikujący ZUS – 60000002026 (od 3 do 13 cyfry rachunku).
  • W razie wątpliwości warto skontaktować się z ZUS lub profesjonalnym biurem rachunkowym.