Tag Archives: Leasing

W 2019 roku planowane jest wprowadzenie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości dotyczącego właśnie umów leasingowych. Znaczącą zmianą będzie wyeliminowanie pojęcia leasingu operacyjnego. Nowy standard zmieni strukturę wartości aktywów i pasywów w sprawozdaniach finansowych, będzie również wymagać gromadzenia i przetwarzania przez firmy większej ilości danych.