Leasing samochodów osobowych to zewnętrzna forma finansowania, z której korzysta coraz więcej polskich przedsiębiorców. Pozwala na stworzenie lub rozbudowę floty pojazdów firmowych bez konieczności angażowania dużego kapitału własnego przy jednoczesnym osiąganiu wielu korzyści podatkowych. Wszystko jednak wskazuje na to, że w najbliższym czasie sporo się zmieni – od 1 stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy. Przepisy, które mają stanowić rewolucję w odliczeniu leasingu – niestety, dość niekorzystną dla wielu przedsiębiorców.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Związek Polskiego Leasingu (ZPL), ponad 45% umów podpisanych w pierwszej połowie 2018 roku dotyczyło samochodów osobowych. Biorąc pod uwagę planowaną zmianę przepisów, zainteresowanie leasingiem w kolejnym roku będzie prawdopodobnie dużo mniejsze. A to wszystko za sprawą mało korzystnych przepisów.

Leasing samochodów osobowych – dlaczego jest atrakcyjny?

Istnieje wiele powodów, dla których przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na operacyjny leasing pojazdów osobowych, a nie na kredyt bankowy czy zakup za gotówkę.

Wśród najważniejszych korzyści wymienić trzeba m.in.:

  • możliwość odliczenia rat leasingowych w całości

Przedsiębiorca może wliczyć w koszty uzyskania przychodu część odsetkową i część kapitałową raty. Dzięki temu miesięczna rata stanowi dużo mniejsze obciążenie firmowego budżetu.

  • płatność podatku VAT wraz z miesięcznymi ratami

W związku z tym, że leasing operacyjny traktowany jest jako świadczenie usług, podatek VAT doliczany jest do każdej miesięcznej raty.

  • możliwość odliczenia wydatków eksploatacyjnych

Przedsiębiorca może pomniejszyć wysokość podatku dochodowego o koszty związane z wydatkami eksploatacyjnymi ponoszonymi w związku z użytkowaniem pojazdu.

Dodatkowym atutem jest również atrakcyjne oprocentowanie – na poziomie 101-105% wartości leasingowanego pojazdu. Biorąc pod uwagę powyższe oraz brak konieczności amortyzacji, zakup samochodu za gotówkę czy na kredyt traci właściwie sens.

Co się zmieni w leasingu operacyjnym?

Zmiany związane z leasingiem operacyjnym były zapowiadane od dawna. Pod koniec sierpnia 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt wprowadzający modyfikacje w ustawę o podatku dochodowym PIT i podatku dochodowym CIT. Zmiany uwzględniają m.in. zwiększenie obciążeń podatkowych z tytułu użytkowania leasingowanych pojazdów w przedsiębiorstwach.

Od 1 stycznia 2019 roku w zakresie leasingu operacyjnego będą obowiązywały następujące przepisy:

  • leasing zostanie objęty limitem 150 tys. zł – oznacza to, że w koszty uzyskania przychodu nie będzie można zaliczyć nadwyżki
  • w koszty uzyskania przychodu będzie można zaliczyć wyłącznie 50% wydatków eksploatacyjnych, jeśli pojazd jest wykorzystywany w firmie w systemie mieszanym – podobnie jak działa to obecnie w odniesieniu do podatku VAT.

Należy jednocześnie podkreślić, że czynsz z tytułu umowy leasingowej (raty leasingowe) nie będzie podlegał 50% limitowi zaliczenia w koszty. Całą ratę będzie zatem można wliczyć w koszty – pod warunkiem, że nie będzie ona obejmowała wydatków eksploatacyjnych. Jeśli leasingodawca zawrze w czynszu inne opłaty (np. serwisową), wówczas ta część raty zostanie objęta limitem.

Z pełną treścią projektu można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji – Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Co z dotychczasowymi umowami leasingowymi?

Na zbliżające się zmiany w leasingu operacyjnym z niepokojem spoglądają przedsiębiorcy, którzy mają aktywne umowy z leasingodawcą. Czy nowe zasady obejmą umowy podpisane przed wejściem przepisów w życie?

Uspokajamy – prawo nie zadziała wstecz. Oznacza to, że zmienione przepisy będą obowiązywać wyłącznie umowy podpisane po wejściu w życie ustawy. Ministerstwo Finansów zastrzega jednak, że trwający leasing operacyjny będzie można rozliczać na dotychczasowych zasadach nie później niż do 31 grudnia 2020 roku.