Święta zbliżają się wielkimi krokami. To czas, kiedy możemy spotkać się z rodziną, zwolnić tempo i chwilę odpocząć od codziennych spraw. I choć mamy czasami dość, gdy kolejny raz w radiu słyszymy „Last Christmas” i zastanawiamy się ile razy jeszcze Kevin będzie zostawał sam w domu, to niewiele jest osób, które nie lubią świąt. Zdecydowana większość Polaków obchodzi święta. Nie tylko w domach, ale również w przedszkolach, szkołach i zakładach pracy. Spotkania wigilijne chyba jak żadne inne integrują ludzi i motywują do dalszego działania.

Z sondażu Instytutu Badawczego Randstad „Plany Pracodawców” wynika, że tylko 40% pracodawców zamierza w tym roku zorganizować imprezę świąteczną, jeszcze mniej (bo tylko 37%) chce przy okazji wręczyć pracownikom okolicznościowe premie, a tylko jedna czwarta przewiduje bony  podarunkowe lub prezenty. Ci, którzy się na to zdecydują powinni pamiętać, że koszty firmowej wigilii mogą być rozliczane tylko pod pewnymi warunkami.

Z przepisów prawa wynika, że wydatki poniesione na imprezy firmowe, oczywiście jeżeli są właściwie udokumentowane, zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu. Warunkiem tego jest jasno określony cel takiego przyjęcia. W przypadku wigilii pracowniczej musi być to cel motywacyjno – integracyjny, ponieważ zgodnie z przepisami prawa, spotkanie towarzyskie i spędzenie wspólnie czasu samo w sobie nie może być uznane jako źródło uzyskania przychodu firmy. Dlatego też wigilia powinna mieć wymiar motywacyjny, integrujący pracowników z pracodawcami, powodujący silniejszą identyfikację załogi z przedsiębiorstwem. Wówczas może realnie wpływać na rozwój firmy poprzez np. zwiększenie wydajności pracy pracowników. Należy przy tym pamiętać, że to pracodawca ma obowiązek udowodnić organom podatkowym, że istnieje związek pomiędzy poniesionymi wydatkami a prowadzoną działalnością. Może być to np. raport ze spotkania lub plan spotkania uwzględniający cel i sposób jego realizacji. Przedsiębiorcy powinni również mieć świadomość, że spotkanie wigilijne zorganizowane dla kontrahentów nie mogą być rozliczane jako koszty uzyskania przychodu.

By spotkanie świąteczne, premie, bony lub inne prezenty z okazji świąt dla pracowników były uznane za ich dochód i zostać objęte podatkiem dochodowym, również muszą zaistnieć określone okoliczności. Warunki te zostały zawarte w wyroku trybunału konstytucyjnego K 7/13, który mówi, że „za przychód pracownika mogą być uznane takie świadczenia, które:

  • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie)
  • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcie wydatku, który musiałby ponieść
  • korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).”

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego głównym kryterium oceny czy dane nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika jest jego dochodem powinna być obiektywna ocena  tego, czy świadczenie leżało w interesie pracownika, czyli czy przyniosło pracownikowi realną korzyść majątkową – albo powiększenie aktywów albo zaoszczędzenia wydatków. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku gdy choć jeden z wyżej wymienionych warunków nie zostanie spełniony, wówczas świadczenie nie może być uznane za dochód pracownika. Co więcej, jeżeli świadczenie takie zostanie przyjęte jako niezbędny warunek do zgodnego z prawem wykonywania pracy, wtedy także nie może zostać uznane za dochód pracownika objęty podatkiem dochodowym. W sprawie wyceny wartości takich świadczeń wyrok Trybunału Konstytucyjnego jasno mówi, że „wartości nieodpłatnych świadczeń nie stanowi cena zakupu, ale ustala się ją dopiero według cen zakupu, to jest: odpowiednio, stosownie do cen zakupu, zależnie od cen zakupu, kierując się cenami zakupu”.

Podatek VAT, zgodnie z ustanowionym prawem, może być odliczany przez przedsiębiorców w takiej części, w jakiej wydatek służył wykonaniu czynności opodatkowanych. Wydatki poniesione na wigilię pracowniczą mogą zostać odliczone w całości (w przypadku podatników wykonujących wyłącznie czynności opodatkowane) lub w proporcji (w przypadku podatników wykonujących działalność mieszaną).  Jednak i w tym aspekcie pamiętać należy, że m.in.  podatek VAT za usługę gastronomiczną (czyli np. wyjście z pracownikami do restauracji) nie może zostać odliczony, ale podatek VAT za usługę cateringową (np. dostarczone do siedziby firmy przez inną firmę) lub za produkty własnoręcznie przygotowane – mogą być odliczone.